Zaštitni viziri prinatju se i kod nas – u suradnji za Gradom Dugom Selom printaju se zaštitni viziri za medicinsko osoblje grada Dugog Sela i zagrebačke bolnice. Grad Dugo Selo financirao je kupnju materijala za izradu zaštitnih vizira (filament za 3D pisač, elastičnu traku i prozirne folije), a udruga radi na izradi zaštitnih vizira koje ćemo donirati gradu i bolnicama. Za sada je donirano Domu zdravlja Dugo Selo 22 komada  zaštitnih vizira, a danas je dovršena izrada, dezinfekcija i pakiranje novih 45 komada. Zahvaljujemo se Gradu Dugom Selu na velikodušnoj pomoći u kupnji materijala za izradu i svima koji podržavaju našu akciju. 

Važno je za znati da zaštitni viziri, bilo kupljeni ili printani, nisu dovoljna zaštita sami po sebi već služe kao dodatna zaštita od infekcije.

U ovim kriznim trenucima smo svi zajedno (na gradskoj, državnoj i svjetskoj razini) i bitno je da se svi pridržavamo zaštitnih i sigurnosnih mjera koje su nam zadale nadležne institucije, Civilna zaštita i Ministarstvo zdravstva. Što više izbjegavajte fizički kontakt s drugim osobama jer izlažete riziku zaraze sebe, svoje bližnje, prijatelje i obitelj; vodite redovito osobnu higijenu i izbjegavajte nepotrebne izlaske iz domova, ako je izlazak iz doma prijeko potreban onda nosite zaštitne rukavice, masku za lice i ostalu zaštitnu opremu. Koliko god te mjere izgledaju strogo, jedino ćemo poštivanjem tih mjera suzbiti širenje virusa i daljnje mutiranje virusa te vratiti se u normalan način života u kratkom vremenu.

Za upite oko zaštitnih vizira javite se na mail udruge: info@machlab.hr

Ostanite zdravi, #ostanidoma!

Zaštitni viziri printaju se i kod nas